VantVeen

Wat is endodontologie?

Endodontologie is een specialisatie binnen de tandheelkunde, die zich bezig houdt met diagnose, preventie en behandeling van het binnenste weefsel in tanden en kiezen. Na uitgebreid reinigen wordt zenuwweefsel in tandwortels vervangen door diepe wortelvullingen die een hermetische afsluiting moeten realiseren. Dit is nodig om bacteriën geen kans te geven schadelijke effecten te veroorzaken.

  

Behandelvolgorde:

Na onze kennismaking doe ik een endodontisch onderzoek. Tijdens dit consult doe ik u een voorstel voor een behandelplan en een planning. Ook geef ik aan op welke kosten u in totaal moet rekenen. Het consult duurt ongeveer 30 minuten. Hierna kunnen eventueel vervolgafspraken gemaakt worden. De behandeling bestaat meestal uit het doen van een vaak gecomplliceerde eerste wortelkanaalbehandeling of de herbehandeling van een reeds eerder uitgevoerde behandeling. Heel af en toe is een kleine chirurgische ingreep noodzakelijk. Wij houden rekening met de verdere opbouw van uw tand of kies en maken, zo nodig, een tijdelijke voorziening, zodat u hiermee de tijd kunt overbruggen totdat u weer naar uw tandarts gaat voor een meer definitieve restauratie.

 

Gereserveerde tijd:

Wij beseffen dat tijd voor de meeste patiënten erg kostbaar is. Wij zullen ons best doen om de gereserveerde tijd zo efficiënt mogelijk voor u te benutten, opdat tijdens de behandeling zoveel mogelijk gedaan kan worden. Afhankelijk van de voor u noodzakelijke behandeling moet u rekenen op een afspraak van een tot twee uur. Wij verzoeken u een afspraak minimaal 24 uur van te voren te annuleren, anders kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Kosten:

Het tarief voor een endodontische behandeling is gebaseerd op de gecompliceerdhied van de behandeling. Tijdens het eerste bezoek zullen wij de waarschijlijke behandelduur en de kosten met u bespreken. Meestal liggen de kosten tussen de 300 en 700 euro. Uitzonderingen naar boven of beneden zijn echter mogelijk. Dit is zeer afhankelijk van het soort element en het probleem waaraan u geholpen moet worden en ook van uw medewerking tijdens de behandeling. Verzekeringsmaatschappijen vergoeden vaak een deel van de behandeling, maar nooit alle kosten.
Hoeveel zij vergoeden hangt af van uw polisvoorwaarden. Wij hebben geen overeenkomsten met verzekeraars gesloten. Restitutie, afhankelijk van de polisvoorwaarden, volgt nadat u de originele nota heeft ingestuurd naar uw zorgverzekeraar.

 

 

En tenslotte nog het volgende:

U wordt behandeld door tandarts R.E. Harms. Afgestudeerd in 1988. Na vestiging als algemeen practicus in Delft heeft  hij zich vooral bezig gehouden met restauratieve tandheelkunde. Ook is tandarts Harms ruim 15 jaar parttime verbonden geweest aan verschillende centra voor bijzondere tandheeldunde in Den Haag en Rotterdam. De laatst 15 jaar heeft hij zich, door het volgen van  vele cursussen in binnen en buitenland, gespecialiseerd in de endodontologie. Hij is lid van de wetenschapplijke vereniging NVvE en lid van een gespecialiseede endodontische studiegroep.
Hij is echter geen z.g. "endodontoloog". Voor uw behandeling beschikt zijn praktijk over zeer specifieke apparatuur om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Erik - STAAND 6
ontwerp: studio buffalo en fotografie: jeroen pool