VantVeen

Uw op- en aanmerkingen
 

Wij doen ons best om u tevreden te stellen. Het kan altijd gebeuren dat u, om wat voor reden dan ook, vindt dat u niet goed door ons behandeld wordt. Wij stellen het op prijs als u dit in een vroeg stadium aan ons vertelt. Dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken.


Onze interne klachtenregeling
 

Uw op- en aanmerkingen zijn heel waardevol voor ons. Uw mening kan ons verder helpen in ons proces om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. We streven ernaar om een klacht van u zo snel mogelijk op te lossen.

Op meerdere manieren verzamelen wij de op- en aanmerkingen van onze clienten. In de wachtkamer vindt u  ons "goed-idee-formulier". Een gemakkelijke manier om anoniem uw mening bij ons achter te laten. 

Op- en aanmerkingen die wij tijdens het werk opvangen worden door ons, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, schriftelijk vastgelegd.  Wij lossen uw klacht zo snel mogelijk op. Daarnaast worden uw opmerkingen in ons werkoverleg besproken zodat het hele team er van kan leren.

De NMT-klachtenregeling

 

Mocht u vinden dat uw op- of aanmerkingen niet serieus genomen zijn, dan is er voor u de mogelijkheid om contact op te nemen met de beroepsvereniging van de tandarts. Erik Harms is lid van de Nederlandse Maatschappij Tandheelkunde, de NMT. De NMT heeft een klachtenregeling voor zijn leden opgesteld. U kunt de NMT op de hoogte brengen van uw onvrede over de behandelaar. De NMT kan tussen u en de behandelaar bemiddelen over uw vragen en verzoeken.

Klik hier door om bij de site van de NMT te komen:  klachtenregeling NMT.
ontwerp: studio buffalo en fotografie: jeroen pool